ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα σελίδα “housedecor.gr” πωλήσεων μέσω διαδικτύου και το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της σελίδας αυτής ανήκουν σε και πραγματοποιούνται από την επιχείρηση βιοτεχνίας και εμπορίας στρωμάτων και επίπλου “Ευ. Σύλας-Κουτσοχρήστος”, που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της Στρατηγού Μακρυγιάννη 69, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233, τηλ. επικοινωνίας: 210 3424651, με ΑΦΜ 126290563 ΔΟΥ Α’ Αθηνών και Αριθ. ΓΕΜΗ 132346601000 (εφεξής «Επιχείρηση»). Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα και η παρούσα σελίδα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να ενημερώνονται άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει προς πώληση η Επιχείρηση μας, καθώς και να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η χρήση της παρούσας σελίδας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πώλησης του housedecor.gr” από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Επιχείρηση και για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές πριν προβεί σε χρήση της σελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εξακολούθηση της χρήσης του housedecor.gr” σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1. ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΏΛΗΣΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

1.1 Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση “housedecor.gr” και είναι προσβάσιμα σε όλους. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε προϊόν είναι διαθέσιμες στον χρήστη/επισκέπτη κάνοντας κλικ στην εικόνα του προϊόντος.


1.2 Η Επιχείρηση δεσμεύεται να ενημερώνει εγκαίρως την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, αναφορικά με την διαθεσιμότητα ή μη εκάστου προϊόντος. Παρ’ όλα αυτά, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.


1.3 Στην τιμή πώλησης που αναγράφεται κάτω από κάθε προϊόν έχει συμπεριληφθεί ο αναλογούν ΦΠΑ (24%). Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τιμολογεί τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος και να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.


2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

2.1 Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε / επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής αναιτίως, ήτοι χωρίς να απαιτείται να μας εξηγήσετε τον λόγο της αλλαγής/επιστροφής, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε, υπό την προϋπόθεση τα προϊόντα να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρησή μας δεσμεύεται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε το προϊόν προς αλλαγή/επιστροφή, ανάλογα με την επιθυμία σας, είτε να αντικαταστήσει ολόκληρη ή μέρος της παραγγελίας σας με προϊόντα ίσης αξίας είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, ενώ εσείς επιβαρύνεστε μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της αλλαγής/ επιστροφής αφορά σε λάθος της Επιχείρησης, αναλαμβάνουμε το κόστος αντικατάστασης του προϊόντος, υπό τον όρο να χρησιμοποιήσετε τα ίδια μεταφορικά μέσα και τις ίδιες μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες παραλάβατε το προϊόν εξαρχής.

2.2 Μετά το πέρας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος μόνο εάν διαπιστώσετε αστοχία του υλικού ή κατασκευαστικό λάθος. Για τον λόγο αυτό, η Επιχείρηση παρέχει σε όλα τα έπιπλα εγγύηση δύο (2) ετών, η οποία καλύπτει την επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος. Κατ' εξαίρεση, τα εκθεσιακά προϊόντα, ως προϊόντα μεταχειρισμένα, δεν καλύπτονται από εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρησή μας επιφυλάσσεται να ελέγξει το προϊόν για να κρίνει εάν υπάρχει πράγματι αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος, προτού προβεί σε αντικατάσταση αυτού ή σε επιστροφή των χρημάτων σας.

2.3 Η ως άνω εγγύηση δεν καλύπτει καταστροφή ή χειροτέρευση ταυ προϊόντος που οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση, βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά και χρήση, σε φυσικές καταστροφές ή αναπόφευκτα εξωτερικά γεγονότα.

2.4 Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το προϊόν ή τα εξαρτήματα του είτε επισκευάζονται, είτε, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, αντικαθίστανται με καινούρια. Η επιλογή του τρόπου επιδιόρθωσης εναπόκειται αποκλειστικά στην Επιχείρηση. Στην περίπτωση που το προϊόν ή το εξάρτημα που χρήζει αντικατάσταση δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αντικαθίσταται με άλλο από την ίδια κατηγορία προϊόντος και σε αντίστοιχη λιανική τιμή.

2.5 Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει την Επιχείρησή μας είτε τηλεφωνικά (τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 210 3424651) είτε με e-mail στην ειδική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα διαπιστώσει στην παραγγελία που υπέβαλε ή στο προϊόν που του παραδόθηκε. Στα ίδια ως άνω στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να απευθυνθεί κάθε χρήστης/επισκέπτης και για την υποβολή παραπόνων αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της Επιχείρησής μας.

2.6 Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης υποβάλει εσφαλμένα στοιχεία στην παραγγελία του.